قائم مقام ریاست بیمارستان

قائم مقام ریاست بیمارستان: دکتر محمد علی دروهی

رشته: پزشک عمومی

دفتر ریاست در طبقه اول و در قسمت اداری واقع شده است. این دفتر پذیرایی طیف وسیعی از مراجعین داخل و خارج از بیمارستان بوده و وظایف زیر برعهده آن است:

  1. پذیرش مراجعین از درون و بیرون بیمارستان به دفتر ریاست و کسب اطلاع از علت مراجعه

  2. تنظیم و برنامه ریزی زمان جلسات، ملاقاتها، نشست ها و... بین ریاست بیمارستان و افراد، سازمانها و مراکز برون سازمانی.

  3. دریافت طرح ها، برنامه ها، گزارش ها و... از حوزه های مختلف فعالیت بیمارستان که به منظور تأیید، تصویب، تعیین تکلیف و یا ملاحظه ریاست بیمارستان ارجاع و ارسال شده، دسته بندی و تنظیم آنها

  4. دریافت نامه ها، درخواست ها و مکاتبات مستقیم و محرمانه ریاست بیمارستان و دسته بندی و تنظیم آنها

  5. انجام فعالیت های مرتبط با کارتابل های ریاست و تنظیم زمانی در روز برای ریاست بیمارستان جهت رویت و امضای کارتابل ها

  6. پیگیری ، رویت و امضا و تعیین تکلیف، نامه ها و مکاتبات و گزارشات فوری و ضروری و مهم از طرف ریاست بیمارستان و ارائه اخبار مختلف و اطلاعات واصله به ایشان

  7. نظارت بر کلیه بخشها و واحدهای بیمارستانی