اورژانس بیمارستانی

تاریخچه اورژانس بیمارستانی

از آنجا که تشکیلات بیمارستان بدون وجود اورژانس معنی و مفهومی ندارد،تاریخچه تاسیس اورژانس بیمارستانی به تاریخچه تاسیس بیمارستان در ایران بر می گردد. اورژانس بیمارستانی به منزله قلب سیستم بهداشت و درمان و مدخل ورودی بیمارستان محسوب شده و گردش منظم امور در این بخش – که حلقه پیوند دهنده خدمات پیش بیمارستانی وبیمارستانی است – می تواند جان انسانهای بی شماری را نجات داده و از سالهای از دست رفته عمر و ناتوانی بکاهد . اهمیت این بخش از نظر توجیه وجودی بیمارستان بسیار حائز اهمیت است بطوریکه یکی از شرایط ایجاد بیمارستان ، دارا بودن بخش اورژانس بوده و ارزشیابی هر بیمارستان منوط به کسب حداقل امتیاز از بخش اورژانس آن می باشد. اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی در نظر دارد با استفاده از امکانات موجود و از طریق سیاست گذاری ،‌ برنامه ریزی ، هماهنگی درون بخشی و برون بخشی ، ارزیابی و نظارت ، و حمایت و اصلاح برنامه های عملیاتی و در جهت سلامت تمامی آسیب دیدگان و بیماران مراجعه کننده به اورژانس مراکز درمانی سراسر کشور ، خدمات درمانی مطلوب ، با بهترین کیفیت را در مناسب ترین زمان برای آحاد مردم فراهم آورد.