روز پزشک ( روز بزرگداشت ابوعلی سینا )

تاریخ برگزاری:۰۱ شهریور ۱۳۹۶ مناسبتها