روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

تاریخ برگزاری:۲۰ مهر ۱۳۹۶ مناسبتها