روز جهانی اتاق عمل

تاریخ برگزاری:۲۳ آبان ۱۳۹۶ مناسبتها