روز وحدت حوزه و دانشگاه

تاریخ برگزاری:۲۷ آذر ۱۳۹۶ مناسبتها