آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی(بورد تخصصی (دوره ۶۶) و فوق تخصصی(دوره ۳۳))

تاریخ برگزاری : ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ آزمون ها