روز جهانی عصای سفید

تاریخ برگزاری : ۲۳ مهر ۱۳۹۷ مناسبتها