روز حمایت از بیماران کلیوی

تاریخ برگزاری : ۲۳ آذر ۱۳۹۷ مناسبتها