آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی ( بورد تخصصی(دوره ۶۶) و فوق تخصصی (دوره ۳۳))

تاریخ برگزاری : ۰۸ شهریور ۱۳۹۸ آزمون ها