آزمون کتبی دانشنامه تخصصی وفوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی(دوره ۶۷) و فوق تخصصی (دوره ۳۴))

تاریخ برگزاری : ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ آزمون ها