روز جهانی فشار خون بالا

تاریخ برگزاری : ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناسبتها