آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی و فوق تخصصی)

تاریخ برگزاری:۱۶ شهریور ۱۳۹۶ آزمون ها