آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و پنجمین دوره)

تاریخ برگزاری:۱۲ بهمن ۱۳۹۶ آزمون ها