فراخوان جذب پزشک عمومی به صورت طرحی ، قرارداد طرح پزشک خانواده و شرکتی

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۸ کد : ۱۳۰۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۹۲۸
فراخوان جذب نیرو به صورت طرحی ، قرارداد طرح پزشک خانواده و شرکتی رشته شغلی پزشک عمومی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی (ورمال ، قرقری ، قلعه نو ، شندل، پوکک و کریمکشته)و همچنین مراکز خدمات جامع سلامت شهری (حضرت رسول(ص) ، امام رضا (ع)و ولی عصر(ع) )معاونت بهداشتی دانشگاه

فراخوان جذب نیرو به صورت طرحی ، قرارداد طرح پزشک خانواده و شرکتی رشته شغلی پزشک عمومی در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی (ورمال ، قرقری ، قلعه نو ، شندل، پوکک و کریمکشته)و همچنین مراکز خدمات جامع سلامت شهری (حضرت رسول(ص)

 ، امام رضا (ع)و ولی عصر(ع)  )معاونت بهداشتی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد  در رشته پزشک عمومی جهت خدمت در مراکز فوق معاونت بهداشتی نیرو بصورت قرارداد طرح پزشک خانواده ،طرحی و شرکتی بکارگیری نمایند.

متقاضیان می توانند از تاریخ 97/6/12 بمدت یک هفته با دردست داشتن مدارک ذیل به کارگزینی امور استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل به آدرس : زابل – میدان جهاد خیابان شهید باقری مراجعه نمایند .

رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 2178532623004 نزد بانک ملی به نام درآمد درمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل
(برای متقاضیان به صورت قراردادی طرح پزشک خانواده وقرارداد  شرکتی)

اصل شناسنامه به همراه تصویر کل صفحات برای کلیه متقاضیان

اصل مدرک تحصیلی به همراه کپی ( برای متقاضیان بصورت  طرح پزشک خانواده و قرارداد شرکتی )

اصل کارت ملی به همراه تصویر آنان (برای متقاضیان بصورت طرح پزشک خانواده و قرارداد شرکتی)

اصل پایان طرح به همراه تصویر آن (برای متقاضیان بصورت طرح پزشک خانواده و قرارداد شرکتی)

اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت به همراه تصویر آن ( برادران ) برای متقاضیان که بصورت قراردادشرکتی  و طرح و قرارداد طرح پزشک خانواده  


۳ رای

نظر شما :