دیدار رئیس دانشگاه با تعدادی از ریش سفیدان و معتمدین

۲۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۲۰:۵۵ کد : ۱۳۱۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۷۷
دیدار رئیس دانشگاه با تعدادی از ریش سفیدان و معتمدین مورخ ۹۷/۶/۲۱ با هدف پیشبرد برنامه های بهداشت و درمان منطقه، دیداری بین چند تن از ریش سفیدان و معتمدین با رئیس دانشگاه انجام شد، در این دیدار به افزایش تعامل و همکاری مسئولان در سیستان اشاره شد و یکی از راههای مهم پیشرفت و توسعه سیستان با توجه به شرایط خاص آن و خروج از وضعیت کنونی، همدلی و افزایش همکاری بین مدیران و همچنین با مردم است. دکتر میرزایی در این نشست تصریح کرد نقش خانواده ها در اجرای مطلوب امور، بخصوص بهداشتی غیر قابل انکار است لذا یاریگر ما در این زمینه باشید
دیدار رئیس دانشگاه با تعدادی از ریش  سفیدان و معتمدین

دیدار رئیس دانشگاه با تعدادی از ریش سفیدان و معتمدین 

 

مورخ ۹۷/۶/۲۱ با هدف پیشبرد برنامه های بهداشت و درمان منطقه، دیداری بین چند تن از ریش سفیدان و معتمدین با رئیس دانشگاه انجام شد، در این دیدار به افزایش تعامل و همکاری مسئولان در سیستان اشاره شد و یکی از راههای مهم پیشرفت و توسعه سیستان با توجه به شرایط خاص آن و خروج از وضعیت کنونی، همدلی و افزایش همکاری بین مدیران و همچنین با مردم است.

دکتر میرزایی در این نشست تصریح کرد نقش خانواده ها در اجرای مطلوب امور، بخصوص بهداشتی غیر قابل انکار است لذا یاریگر ما در این زمینه باشید


( ۹ )

نظر شما :