خدمات دهی بهداشتی درمانی به اتباع کشور افغانستان ساکن در سیستان

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۱ کد : ۱۷۲۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۸۲
دکتر هادی میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل : سالهاست خانوارهای زیادی از اتباع افغانستان بدون هرنوع مدرک شناسایی در سیستان ساکن هستند و از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند و به دلیل فقر مالی به صورت رایگان این خدمات ارائه میشود.
خدمات دهی بهداشتی درمانی به اتباع کشور افغانستان ساکن در سیستان

دکتر هادی میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل :

 سالهاست خانوارهای زیادی از اتباع افغانستان بدون هرنوع مدرک شناسایی در سیستان ساکن هستند و از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند و به دلیل فقر مالی به صورت رایگان این خدمات ارائه میشود.

در سال جاری قریب به هفتاد و پنج میلیارد ریال از سوی دانشگاه در دو بخش بهداشت و درمان برای آنان هزینه شده است ، همچنین پنجاه میلیون ریال به بیماران خاص افغانی ساکن در سبستان به صورت رایگان خدمت می رسد که این مبالغ غیر قابل برگشت می باشند.

در این خصوص مکاتبات با  وزارت بهداشت،  استانداری  و  فرمانداری شهرستان زابل صورت گرفته است و در حال پیگیری هستیم‌ تا اعتبارات برگشت کند و در راستای کمبودهای بهداشت  و درمان منطقه هزینه گردد.


( ۲ )

نظر شما :