ارائه بسته خدمات سلامت رایگان در منطقه قرقری و تپه کنیز

۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۰ کد : ۱۷۳۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۷۵
ارائه بسته خدمات سلامت رایگان(شامل خدمات بهداشتی، پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی) در جمعیت تحت پوشش منطقه قرقری و تپه کنیز با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند و گروه خیریه اعزامی از تهران انجام شد.

ارائه بسته خدمات سلامت رایگان(شامل خدمات بهداشتی، پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی) در جمعیت تحت پوشش منطقه قرقری و تپه کنیز با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل، شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند و گروه خیریه اعزامی از تهران انجام شد.

دکتر جواد اکبری زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل در خصوص ارائه خدمات بهداشتی، پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی به جمعیت تحت پوشش منطقه قرقری و تپه کنیز  اظهار کردند : از تاریخ 19 لغایت 21 دیماه در روستای تپه کنیز که از نظر اقتصادی، اشتغال، وضعیت راه و ... دارای مشکلات فراوانی هستند خدمات تخصصی پزشکی و بهداشتی با همکاری گروه خیر به شرح ذیل و به صورت رایگان ارائه شد .

- بیش از 400 نفر توسط پزشک ویزیت رایگان شدند.

- خدمات تخصصی دندانپزشکی به بیش از 150 نفر شامل کشیدن ، جرم گیری ، ترمیم و پرکردن به صورت رایگان ارائه گردید.

- داروی رایگان به 194 نفر ارائه شد

- 32 نفر آزمایشات تخصصی رایگان دریافت نمودند.

- به بیش از 40 نفر محلول دهانشویه رایگان ارائه شد.

- آموزشهای بهداشتی شامل سلامت دهان و دندان، بیماریهای مشترک بین حیوان و انسان، تغذیه سالم و .... به جمعیت تحت پوشش ارائه گردید.

- در مجموع به بیش از 1000 نفر از مردم، خدمات بهداشتی و تخصصی در منطقه قرقری و تپه کنیز ارائه شد .

وی ضمن تشکر از گروه خیر اعزامی از تهران، تاکید کردند آموزشها و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به این منطقه از طریق مرکزخدمات جامع سلامت قرقری و خانه بهداشت دهمرده مانند گذشته و با جدیت ادامه خواهد یافت.


( ۳ )

نظر شما :