دیدار رئیس دانشگاه با مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۲ کد : ۱۸۲۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۷۹۸
مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ نشست دکتر هادی میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با دکتر حمید اکبری مشاور معاون آموزشی و دکتر غلامرضا اصغری دبیر شورای داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت انجام شد .
دیدار رئیس دانشگاه با مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت

دیدار رئیس دانشگاه با مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت

 مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ نشست دکتر هادی  میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل  با دکتر حمید اکبری مشاور معاون آموزشی و دکتر غلامرضا اصغری دبیر شورای داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت  انجام شد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل:

 منطقه سیستان با جمعیت نزدیک به پانصد هزار نفر به رشته های جدید در دانشگاه علوم پزشکی نیاز دارد

قابلیت مرز و توانمندی دانشگاه علوم پزشکی زابل یک فرصت است تا به تعلیم دانشجویان کشور های همسایه بپرداریم

 وجود رشته های مختلف علوم پزشکی  نقش مهمی در ماندگاری مردم محروم منطقه طی ۲۰ سال خشکسالی داشته است و رشته های جدید نیز به این امر کمک می کند

دکتر اکبری :

 نیاز به رشته های جدید هر دانشگاه  بر اساس نیازهای آینده مناطق تحت پوشش باشد

 با توجه به شرایط منطقه، وجود مرز و  همچنین توانمندی ها ی دانشگاه، اختصاص رشته های جدید نتایج قابل قبولی خواهد داشت

 عملکرد دانشگاه علوم پزشکی در بخش آموزشی مطلوب است

قابل ذکر است پس از این نشست بازدید از کلینیک ویژه دندانپزشکی انجام پذیرفت


( ۳ )

نظر شما :