در جلسه هیات امنا دانشگاه در وزارت بهداشت مطرح شد

صورتهای مالی سال ۹۶ دانشگاه طبق استاندارد های مطلوب حساب داری بود

۰۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۸:۵۹ کد : ۱۸۵۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۷۶۰
دکتر نجفی خواه دبیر هیات های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی : بنا بر گزارش حسابرس مستقل، صورت های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی زابل از تمام جنبه ها طبق استاندارد های حسابداری، به نحو مطلوب است که این موفقیت را به رئیس دانشگاه، معاون توسعه، همکاران امور مالی ، بودجه، هیات امنا دانشگاه و همه دست اندرکاران تبریک عرض می کنم و به همین منظور آنان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
صورتهای مالی سال ۹۶ دانشگاه طبق استاندارد های مطلوب حساب داری بود

در جلسه هیات امنا دانشگاه در وزارت بهداشت مطرح شد

صورتهای مالی سال ۹۶ دانشگاه طبق استاندارد های مطلوب حساب داری

دکتر نجفی خواه دبیر هیات های امنا، مجامع و شوراهای  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی :

بنا بر گزارش حسابرس مستقل،  صورت های مالی سال ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی زابل از تمام جنبه ها  طبق استاندارد های حسابداری، به نحو مطلوب است که این موفقیت را  به رئیس دانشگاه، معاون توسعه،  همکاران امور مالی ، بودجه، هیات امنا دانشگاه و همه دست اندرکاران تبریک عرض می کنم و به همین منظور آنان مورد تقدیر  قرار خواهند گرفت.

قابل ذکر است حلسه هیات امنا ۹۷/۱۱/۳۰ در وزارت بهداشت برگزار شد


( ۳ )

نظر شما :