تاریخ تحویل مدارک جهت شرکت کنندگان در آزمون استخدامی95/08/21

۰۲ دی ۱۳۹۵ | ۱۹:۴۱ کد : ۱۹۶ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۸۶۲
تاریخ تحویل مدارک جهت شرکت کنندگان در آزمون استخدامی95/08/21
تاریخ تحویل مدارک جهت شرکت کنندگان در آزمون استخدامی95/08/21

 

                            قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی95/08/21

با آرزوی توفیق روز افزون برای شرکت کنندگان در آزمون استخدامی95/08/21 دانشگاه ،بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت کننده رشته های شغلی پرستار ،ماما وکاردان فوریتهای پزشکی میرساند با ارائه  مدارک ذیل از سوی داوطلبین مجاز ،باعنایت به اعلام نتایج آزمون ازطریق سازمان سنجش آموزش کشور از تاریخ 95/10/04لغایت 95/10/07به آدرس :زابل میدان جهاد-خیابان شهید باقری –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل - کارگزینی امور استخدام مراجعه نمایند،  ضمنا ارائه تصویرکلیه مدارک بر روی برگ A4الزامی میباشد.
- بدیهی است عدم مراجعه درموعد مقرر ،به منزله نداشتن شرایط احراز لازم و انصراف داوطلب از انجام ادامه مراحل استخدام می باشد.
مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه :
-اصل وتصویر تمامی صفحات شناسنامه
- اصل وتصویر کارت ملی
- اصل وتصویر مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل
-اصل وتصویر کارت پایان خدمت نظام عمومی ویا معافیت دائم (ویژه براداران )
-اصل وتصویر گواهینامه ب2(ویژه رشته شغلی  کاردان فوریتهای پزشکی )
-  مدارک دال برایثارگری (ویژه داوطلبان ایثار گر)
- مدارک دال برمعلولیت عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی )
- مدارک دال بر بومی بودن
- نامه گواهی اشتغال ازدستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سابقه (فرم 502) واحکام قراردادی ویژه شاغلین قراردادی
- گواهی «پایان طرح »ویا «معافیت »برای مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان رشته های اجباری
- گواهی «اشتغال به طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان وهمچنین مشمولین که طرح خویش را به استناد بخشنامه شماره 100/854مورخ 93/07/06تمدید نموده اند
- گواهی مبنی برموافقت با انصراف ازطرح در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع می گذرانند
- دو قطعه عکس 4*3
- پوشه روغنی یک عدد
-  تصویر کارنامه  آزمون مذکور
- مدارک دال بربسیجی بودن
- اصل وتصویر مدارک ICDL(کامپیوتر )


۳۱ رای

نظر شما :