تعویق مراسم دو مدافع سلامت سیستانی بخاطر کرونا ویروس

۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۱:۵۳ کد : ۲۸۱۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۹۰۵
سیستان قدرتمند در مقابل کرونا کامران شهرکی تکنیسین فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل و همسرش خانم خواجه ، پرستار بیمارستان تنفسی سینا بخاطر کرونا ویروس مراسم ازدواج خود را به تعویق انداخته و هر دو به عنوان مدافعان سلامت در حال خدمت در جبهه سلامت سیستان هستند.
تعویق مراسم دو مدافع سلامت سیستانی بخاطر کرونا ویروس

سیستان 

قدرتمند در مقابل کرونا 

 

تعویق مراسم دو مدافع سلامت سیستانی بخاطر کرونا ویروس 

 

کامران شهرکی تکنیسین فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل و همسرش خانم خواجه ، پرستار بیمارستان تنفسی سینا بخاطر کرونا ویروس مراسم ازدواج خود را به تعویق انداخته و هر دو به عنوان مدافعان سلامت در حال خدمت در جبهه سلامت سیستان هستند.

 

قابل ذکر است تمام امور مربوط به مراسم مهیا و حتی کارت دعوت نیز چاپ شده بود اما به دلیل حس نوعدوستی ، حضور بر بالین بیماران را بر مراسم ترجیح داده و عبور از شیوع کرونا ویروس شرط ازدواج آنان است .

 

کار ارزشمند این زوج سیستانی ستودنی و قابل تحسین است


( ۱۲ )

نظر شما :