جلسه هماهنگی اجرای مطالعه کوهورت هپاتیت

۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۶:۳۸ کد : ۳۷۲۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۰۶
در تاریخ ۱۳ اسفند با حضور دکتر میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل ، پروفسور شهرامیان رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان دانشگاه و جمعی از مسئولین، اساتید و محققین دانشگاه، جلسه هماهنگی به منظور اجرای مطالعه کوهورت هپاتیت در مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان دانشگاه علوم پزشکی زابل برگزار شد.
جلسه هماهنگی اجرای مطالعه کوهورت هپاتیت

در تاریخ ۱۳ اسفند با حضور دکتر میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل ، پروفسور شهرامیان رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان دانشگاه و جمعی از مسئولین، اساتید و محققین دانشگاه، جلسه هماهنگی به منظور اجرای مطالعه کوهورت هپاتیت در مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان دانشگاه علوم پزشکی زابل برگزار شد.


( ۶ )

نظر شما :