برگزاری کارگاه مهارتهای اجتماعی جهت جوانان

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۲۲:۰۸ کد : ۵۰۳ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۷۰۳
برگزاری کارگاه مهارتهای اجتماعی جهت جوانان در مورخه ۹۶/۲/۲۵ کارگاه مهارتهای اجتماعی در جوانان با هدف ارتقائ واگاهی کارشناسان سلامت روان ،آموزش سلامت ،سلامت جوانان ،نوجوانان ومربیان آموزشگاه بهورزی درزمینه برقراری ارتباط اجتماعی مناسب در جوانان باحضور سرکار خانم ندا ذخیره داری رییس اداره مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بر گزار شد.
برگزاری کارگاه مهارتهای اجتماعی جهت  جوانان
برگزاری کار گاه مهارتهای اجتماعی جهت جوانان در مورخه ۹۶/۲/۲۵ کارگاه مهارتهای اجتماعی در جوانان با هدف ارتقائ واگاهی کارشناسان سلامت روان ،آموزش سلامت ،سلامت جوانان ،نوجوانان ومربیان آموزشگاه بهورزی درزمینه برقراری ارتباط اجتماعی مناسب در جوانان باحضور سرکار خانم ندا ذخیره داری رییس اداره مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بر گزار شد.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی زابل کارگاه آموزشی


( ۳ )

نظر شما :