کارگاه آموزشی و بازآموزی آسم ، COPD/ سل و دیابت جهت پزشکان خانواده در حوزه معاونت بهداشتی برگزار شد

۱۳ مهر ۱۳۹۶ | ۲۲:۵۵ کد : ۸۰۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۲۸۴
کارگاه آموزشی و بازآموزی آسم ، COPD/ سل و دیابت جهت پزشکان خانواده در حوزه معاونت بهداشتی برگزار شد کارگاه آموزشی و باز آموزی آسم، COPD/سل و دیابت جهت پزشکان خانواده به مدت ۲ روز مورخ ۱۱ و ۱۲ مهرماه در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار می شود.
کارگاه آموزشی و بازآموزی آسم ، COPD/ سل و دیابت جهت پزشکان خانواده در حوزه معاونت بهداشتی برگزار شد
کارگاه آموزشی و بازآموزی آسم ، COPD/ سل و دیابت جهت پزشکان خانواده در حوزه معاونت بهداشتی برگزار شد کارگاه آموزشی و باز آموزی آسم، COPD/سل و دیابت جهت پزشکان خانواده به مدت ۲ روز مورخ ۱۱ و ۱۲ مهرماه در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار می شود. در روز اول دکتر جواد اکبری زاده معاون بهداشتی ضمن خیرمقدم به بیان اهداف کارگاه پرداخت. وی ضمن اشاره به اهمیت پیشگیری و مراقبت از بیماریهای واگیر و غیرواگیر، لزوم وقوع تحول در نظام سلامت و ارتقاء شاخص های سلامت در زمینه اجرای برنامه های پیش رو، مدیریت و نظارت صحیح برنامه ها، ثبت خدمات و نظارت بر سامانه سیب در مراکز تحت پوشش و همچنین آنالیزی از مهمترین شاخص های بیماری سل و دیابت / آسم و COPD دانشگاه را ارائه نمود. در ادامه دکتر پورمعصومی متخصص عفونی، مروری بر گایدلاین کشوری TB و روش های تشخیصی و درمانی جدید بیماری سل و ارتباط بین سل و دیابت (TB&MD) را بیان کرد . دکتر صوفی متخصص داخلی، توضیحاتی در زمینه بیماری آسم و COPD همچنین تشخیص های افتراقی بین بیماریهای ریوی و تنفسی را ارایه کرد. مهندس ساری مروری بر نحوه ی ثبت بیماریها، پایش و نظارت ثبت خدمات بهورزان و مراقبین سلامت در سامانه سیب را آموزش دادند. در پایان برنامه، مهندس بزی شاد مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها، خانم آزوغ کارشناس مسئول بیماری دیابت و پناهی کارشناس هماهنگ کننده سل دانشگاه، مروری بر شاخص ها و نواقص موجود در مراکز، تاکید بر اجرای صحیح و به موقع طرح ایگرا و انتظارات جهت اجرا و مدیریت برنامه های فوق از پزشکان به عنوان مسئول تیم سلامت بیان نمودند. گفتنی است این کارگاه در روز چهارشنبه ۱۲ مهرماه در محل مذکور ادامه خواهد یافت. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل @przbmu

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی زابل


نظر شما :