اخبار و رویدادها

ورود بدون ماسک به واحدهای بهداشتی درمانی ممنوع شد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل اعلام کرد بنا بر دستور و تاکید رئیس دانشگاه ، ورود بدون ماسک به همه واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی هم برای مراجعه کنندگان و هم برای پرسنل بهداشتی ممنوع می باشد.

ادامه مطلب

زمان بندی برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان

پیرو مصوبات شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل و تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون های پایان ترم ، دکتر کاوه تبریزیان معاون آموزشی دانشگاه از انجام آزمونهای پایان ترم جاری به صورت مجازی در بستر سامانه نوید خبر داد.

ادامه مطلب
آگهی استخدام بهورز به صورت پیمانی

آگهی استخدام بهورز به صورت پیمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل در نظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت تحت پوشش تعداد ۱۳ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش، برای رشته شغلی بهورز به‌صورت پیمانی با در نظر¬گرفتن شرایط ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب