مطالب مرتبط با کلید واژه " کارگاه آموزشی "


برگزاری کارگاه مهارتهای اجتماعی جهت  جوانان

برگزاری کارگاه مهارتهای اجتماعی جهت جوانان

برگزاری کارگاه مهارتهای اجتماعی جهت جوانان در مورخه ۹۶/۲/۲۵ کارگاه مهارتهای اجتماعی در جوانان با هدف ارتقائ واگاهی کارشناسان سلامت روان ،آموزش سلامت ،سلامت جوانان ،نوجوانان ومربیان آموزشگاه بهورزی درزمینه برقراری ارتباط اجتماعی مناسب در جوانان باحضور سرکار خانم ندا ذخیره داری رییس اداره مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بر گزار شد.

ادامه مطلب