مطالب مرتبط با کلید واژه " سفیران سلامت "


همایش سفیران سلامت دانشجویی برگزار شد

همایش سفیران سلامت دانشجویی برگزار شد

همایش سفیران سلامت دانشجویی برگزار شد در تاریخ ۹۶/۹/۲۰ همایش سفیران سلامت دانشجویی در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری با همکاری واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی زابل و معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

ادامه مطلب