۰۷:۴۲ - سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

 

 

 جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-96 دانشکده پرستاری با حضور ریاست دانشکده ،مدیران گروههای آموزشی ،مسئول آموزش و دانشجویان در تاریخ 96/7/19 در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی برگزارشد.  .......................................................................