رادیو دانشگاه   

 

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول رشته تحصیلی نیمه متمرکز فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی سال تحصیلی ۹۸- ۹۷

تاریخ مراجعه : یکشنبه ودوشنبه مورخ 21 و 97/08/20

ساعت مراجعه: ازساعت ۸الی ۱۲

آدرس محل مصاحبه : خیابان فردوسی شرقی-جنب میراث فرهنگی-دانشکده پرستاری ومامایی