۱۹:۳۲ - سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶

بزرگداشت هفته معلم در دانشکده پرستاری برگزار شد.

بزرگداشت مقام معلم در تاریخ یکشنبه 96/02/17 در اتاق ریاست با حضور معاون فرهنگی و کلیه اعضای هیات علمی برگزار شد.

در این جلسه پس از قدر دانی و تشکر ریاست دانشکده از تلاش های اساتید در امر آموزش دانشجویان و سپس سخنان اعضای هیات علمی از  آنها تقدیر بعمل آمد.