برگزاری کارگاه مدیکال ژورنالیزم

برگزاری کارگاه مدیکال ژورنالیزم از تاریخ 18 بهمن ماه الی 22 بهمن که مدرس آن آقای دکتر بهروز آستانه ، توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه