اخبار

فراخوان طرح همتا پروری

فراخوان طرح همتا پروری دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال ۹۶

به اطلاع اساتید محترم هیات علمی دانشگاه و دانشجویان می رساند این معاونت در نظر دارد به منظور توسعه کمی و کیفی تحقیقات دانشگاه طبق دستورالعمل ارسالی از وزارت بهداشت در خصوص برنامه راه اندازی همتا پروری در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با شرایط مرتبه علمی استادی دارای شاخص h-index مساوی یا بیشتر از ۱۵ در طرح همتا پروری دعوت به همکاری می نماید

ادامه مطلب
برگزاری  اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضور مهندس شهدادی سرپرست حوزه معاونت  تحقیقات و فناوری
جلسه شورای پژوهشی

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضور مهندس شهدادی سرپرست حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضور مهندس شهدادی سرپرست حوزه معاونت تحقیقات و فناوری در جهت بررسی موارد پژوهشی ارسال شده

ادامه مطلب
راه اندازی سیستم وب کنفرانس دانشگاه
وب کنفرانس

راه اندازی سیستم وب کنفرانس دانشگاه

در تاریخ شنبه ۲۵ دی ماه , جلسه وب کنفرانس افتتاح ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی در کشور با حضور مقام محترم وزارت بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی زابل و همزمان ۱۶ دانشگاه دیگر توسط واحد انفورماتیک برگزار شد

ادامه مطلب