اخبار

فراخوان طرح همتا پروری دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال ۹۶

به اطلاع اساتید محترم هیات علمی دانشگاه و دانشجویان می رساند این معاونت در نظر دارد به منظور توسعه کمی و کیفی تحقیقات دانشگاه طبق دستورالعمل ارسالی از وزارت بهداشت در خصوص برنامه راه اندازی همتا پروری در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با شرایط مرتبه علمی استادی دارای شاخص h-index مساوی یا بیشتر از ۱۵ در طرح همتا پروری دعوت به همکاری می نماید

ادامه مطلب
راه اندازی سیستم وب کنفرانس دانشگاه

راه اندازی سیستم وب کنفرانس دانشگاه

در تاریخ شنبه ۲۵ دی ماه , جلسه وب کنفرانس افتتاح ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی در کشور با حضور مقام محترم وزارت بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی زابل و همزمان ۱۶ دانشگاه دیگر توسط واحد انفورماتیک برگزار شد

ادامه مطلب