برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

جهت هماهنگی و پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

۱۳ دی ۱۳۹۵ | ۰۹:۵۲ کد خبر : ۲۱۷ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۱۱
جهت هماهنگی و پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری جلسه ای در مورخه 95/10/12 در محل دفتر سرکار خانم دکتر زهرا سپهری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل گردید
جهت هماهنگی و پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

جهت هماهنگی و پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری جلسه ای در مورخه 95/10/12با حضور مهندس مهدی حقیقی مدیر پایش عملکرد دانشگاه و خانم دکتر زهرا سپهری معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بهمراه کارشناسان مربوطه آقایان محمود عنبری ، مجتبی میری ، حامد روشنگر ، سرکار خانم مهندس کریمزاده و سرکار خانم فیروزکوهی تشکیل گردید  .ودر خصوص برنامه عملیاتی و پیشرفت برنامه عملیاتی  معاونت بحث و تبادل نظر گردید و به بررسی نقاط ضعف و قوت پرداخته شد.

کلید واژه ها: زابلجلسهمعاونت تحقیقاتهماهنگی و پیشرفت برنامه عملیاتی


نظر شما :