مشخصات مجله نانوفناوری

دانلود آخرین شماره نشریه PDF 5384KB

AWT IMAGE

 

 

فصلنامه نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی زابل
مدیر مسئول : دکتر خدیجه رضایی کهخایی
سردبیر : دکتر مصطفی حیدری مجد
مدیر اجرایی : دنیا عارفی

ویراستار : بتول کیخا


 اعضای هیأت تحریریه :

دکتر خدیجه رضایی کهخایی ، علوم پزشکی زابل

دکتر مصطفی حیدری مجد ، استادیار ، علوم پزشکی زابل

حسین شهدادی ، مربی پرستاری ، علوم پزشکی زابل

دکتر غلامرضا باقری ، استادیار ، علوم پزشکی زابل

دکتر مهدی افشاری ، استادیار ، علوم پزشکی زابل

دکتر محمد رضا رضایی کهخا ، مربی ، علوم پزشکی زابل

دکتر کاوه تبریزیان ، استادیار ، علوم پزشکی زابل

دکتر محمدرضا فیروزکوهی ، استادیار ، علوم پزشکی زابل

دکتر مصطفی خواجه ، دانشیار ، دانشگاه زابل

دکتر حسن باقری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج(

دکتر محمود ابراهیمی ، استادیار ، دانشگاه آزاد واحد مشهد

دکتر غلامرضا مهدوی نیا ، استادیار ، دانشگاه مراغه

 

ویراستار : بتول کیخا

حوزه فعالیت نشریه : تحقیقات علوم پزشکی و دارویی مرتبط با فناوری نانو

 پست الکترونیک : zbmu.nano@yahoo.com , zbmu.nano@gmail.com , nano@zbmu.ac.ir 

موسسه تامین کننده اعتبار مالی: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل
نشانی پستی دفتر نشریه: زابل– خیابان فردوسی شرقی، جنب میراث فرهنگی–فردوسی 11–دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته نانو فناوری
صندوق پستی: 9861734174 تلفن و نمابر: 32242102-054 داخلی 220
وب سایت دانشگاه: 
www.zbmu.ac.ir
کپی رایت مجله: چاپ مطالب مندرج در این مجله به شرط ذکر منبع دانشگاه علوم پزشکی زابل بلامانع است.