اعضای کمیته اخلاق

اعضای کمیته اخلاق دانشگاه به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه و ابلاغ ریاست محترم دانشگاه منصوب می گردند. 

1

آقای دکتر هادی میرزایی

رییس کمیته

2

خانم دکتر خدیجه رضایی کهخا

دبیر کمیته

3

آقای حمید رضا بندانی

حقوقدان

4

جناب آقای حاج سید کاظم طباطبایی

روحانی

5

دکتر مهران حصارکی

متخصص اخلاق پزشکی

6

جناب آقای دکتر مهدی افشاری

متخصص آمار/اپیدمیولوژی

7

جناب آقای عباس باقری

نماینده جامعه

8

دکتر حکیم عزیزی

پژوهشگر1

9

دکتر مریم نخعی مقدم

پژوهشگر2

10

جناب آقای محمودعنبری

کارشناس مسئول

11

سرکار خانم شهلا صحرایی

کارشناس کمیته

 

اعضای کمیته سازمانی 1

1

دکتر کاوه تبریزیان

رییس

2

دکتر رضا انتظاری

دبیر  و پژوهشگر 1

3

آقای علی مهروز

حقوقدان

4

حجت الاسلام و المسلمین محسن قلندری

روحانی

5

دکتر زهرا سپهری

متخصص اخلاق پزشکی

6

جناب آقای دکتر مهدی افشاری

متخصص آمار/اپیدمیولوژی

7

آقای محمد جواد منصور بستانی

نماینده جامعه

8

دکتر خسرو جامه بزرگی

پژوهشگر2

9

دکتر عبدالحسین میری

پژوهشگر3

10

خانم خیر النساء سرگزی

کارشناس