اخبار

مصاحبه جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت و نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر گالری

شماره ۱۰۳۷ روزنامه سپید تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه به همراه مصاحبه جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت و نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در خصوص پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

ادامه مطلب

جلسه بررسی فرمهای خودارزیابی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای حوزه آموزش دانشجو و هیات علمی

جلسه بررسی فرمهای خودارزیابی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای حوزه آموزش دانشجو و هیات علمی ساعت نه صبح در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

،جلسه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی گالری

در راستای طرح تحول نظام سلامت ،جلسه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی،در مورخ ۱۲دیماه1395 ساعت ۱۳با موضوع گزارش جذب ۱۴۰نفر دانشجوی خارجی در رشته های مختلف علوم پزشکی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

در حاشیه همایش بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ نشست معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حضور جناب آقای دکتر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت و با شرکت جناب آقای دکتر افشاری مدیر کل محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زابل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.مدل تدوین سند توسعه آموزش و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت و آموزش های مهارتی و حرفه ای از عمده مباحث مطروحه این نشست بود.

ادامه مطلب