استعداد درخشان

اسامی دانشجویان استعداددرخشان با استفاده از سهمیه بدون آزمون

۱۵ آذر ۱۳۹۵ | ۰۹:۵۹ کد خبر : ۱۲۶ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۶۳
اسامی دانشجویان استعداددرخشان با استفاده از سهمیه بدون آزمون و با آزمون
اسامی دانشجویان استعداددرخشان با استفاده از سهمیه  بدون آزمون

اسامی دانشجویان استعداددرخشان با استفاده از سهمیه  بدون آزمون :

نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

کارشناسی ارشد

 خانم فریبا محمدی

علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی -مشهد

خانم فاطمه میرزایی

مامایی

مامایی- دانشگاه شهید بهشتی تهران

خانم فاطمه قربانی دیندارلو

پرستاری

پرستاری داخلی – جراحی -شیراز

خانم مرضیه یوسفی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- گرگان

خانم طیبه نوری

مامایی

مشاوره در مامایی -زاهدان

 

اسامی دانشجویان استعداددرخشان با استفاده از سهمیه با آزمون:

نام  و خانوادگی

رشته کارشناسی

کارشناسی ارشد

خانم لیلا مجنونی

پرستاری

آناتومی - اراک

 

 

کلید واژه ها: زابلدانشجواستعداد درخشانعلوم پزشکی زابل


۱ رای

نظر شما :