اخبار معاونت

تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی به اطلاع می رساند جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک پیوستی، شنبه مورخ 11/10/95 به آدرس زابل - خیابان شهید رجایی - چهارراه بهداشت - معاونت آموزشی - طبقه سوم مراجعه نمایند./

ادامه مطلب

اولین جلسه ژورنال کلاب مجازی در حوزه سلامت الکترونیک

اولین جلسه ژورنال کلاب مجازی در حوزه سلامت الکترونیک برای اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زابل باهماهنگی واحد آموزش مجازی EDC ، گروه فناوری اطلاعات سلامت و همکاری خوب واحد انفورماتیک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در محل سایت کامپیوتری مجتمع آموزشی دانشگاه در روز دوشنبه 26 مهرماه در ساعت 13 برگزار شد.

ادامه مطلب