اخبار معاونت

تاریخ ثبت نام و مدارک لازم پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی نیمه متمرکزآزمون سراسری سال ۱۳۹۶

تاریخ ثبت نام و مدارک لازم پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی نیمه متمرکزآزمون سراسری سال ۱۳۹۶

تاریخ ثبت نام و مدارک لازم پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی نیمه متمرکزآزمون سراسری سال ۱۳۹۶ رشته های فوریتهای پزشکی،بهداشت محیط ، بهداشت عمومی

ادامه مطلب