اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تقویت برنامه های مراقبتی و کنترلی بیماریهای واگیر و غیر واگیر

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تقویت برنامه های مراقبتی و کنترلی بیماریهای واگیر و غیر واگیر

در تاریخ ۹۸/۱/۲۵ جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تقویت برنامه های مراقبتی و کنترلی بیماریهای واگیر و غیر واگیر جهت کلیه کارشناسان مبارزه با بیماریهای منطقه سیستان برگزار گردید.

ادامه مطلب
بازدید استاندار از طرح های عمرانی  دانشگاه علوم پزشکی زابل

بازدید استاندار از طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی زابل

مورخ ۹۸/۱/۲۴متعاقب دعوت دکتر میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل مهندس موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان همراه با مهندس گنجی معاون استاتدار و فرماندار ویژه شهرستان زابل از پروژه های عمرانی دانشگاه در بخش درمانی شامل بیمارستان تنفسی سینا ،مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و دانشکده پیراپزشکی بازدید نمود وی در این بازدید از روند عملیات ساخت با توضیحات رئیس دانشگاه مطلع شد

ادامه مطلب
تشکیل جلسه هماهنگی مدیریت پاسخ بلایا در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل

تشکیل جلسه هماهنگی مدیریت پاسخ بلایا در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل

در مورخ ۲۴/۰۱/۹۸ با هماهنگی دفتر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل، کلیه مدیران، مسئولین و کارشناسان شاغل در معاونت بهداشتی فراخوان گردیدند . با حضور فعال تمامی پرسنل جلسه مدیریت بحران با اجرای مانور دور میزی و سناریوی از پیش تعیین شده با احتمال طغیان رودخانه ها وجاری شدن سیل در منطقه آغاز گردید .

ادامه مطلب
دیدار نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با کارکنان ستاد مرکزی این دانشگاه

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با کارکنان ستاد مرکزی این دانشگاه

دکتر هادی میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل با کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه در محل سالن اجتماعات دیدار کرد. دکتر ادیبا معاون توسعه مدیریت و منابع ، دکتر پور اربابی رئیس حراست ، خانم قریب مشاور رئیس در امور بانوان و مدیران ستادی نیز در این دیدار حضور داشتند.

ادامه مطلب