اخبار و رویدادها - آرشیو

دکتر میرزایی : موفقیت های دانشگاه در مقابله با کرونا ویروس، مرهون تلاش شبانه روزی کارکنان دانشگاه است

دکتر میرزایی : موفقیت های دانشگاه در مقابله با کرونا ویروس، مرهون تلاش شبانه روزی کارکنان دانشگاه است

مورخ ۹۹/۱/۳۰ جلسه ستاد مدیریت مقابله با شیوع بیماری کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی زابل با حضور دکتر هادی میرزایی رئیس دانشگاه و سایر اعضا در سالن اجتماعات ستاد مرکزی برگزار شد .

ادامه مطلب

ادامه تعطیلی دانشگاه ها تا ۳۰ فروردین ماه

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده ستاد ملی کرونا مبنی بر ادامه تعطیلی دانشگاه ها تا ۳۰ فروردین ماه، طبق هماهنگی انجام شده توسط معاون آموزشی دانشگاه با روسای محترم کلیه دانشکده ها، مدیر محترم EDC و مدیر محترم گروه معارف در شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل مقرر گردید فعلا کلیه دروس تئوری تا سقف مباحثی که میبایست تا پایان فروردین تدریس می شده است به صورت مجازی در سامانه نوید بارگذاری شود.

ادامه مطلب
ضد عفونی و گندزدایی در سطح منطقه سیستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زابل و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ضد عفونی و گندزدایی در سطح منطقه سیستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زابل و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

طی دو روز (هشتم و نهم فروردین ۹۹) با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی زابل ضد عفونی و گندزدایی در سطح منطقه سیستان انجام خواهد شد .

ادامه مطلب
تا کنون ۵۵ درصد از جمعیت سیستان از طریق سامانه ۴۰۳۰ مورد غربالگری کووید ۱۹ قرار گرفته اند

تا کنون ۵۵ درصد از جمعیت سیستان از طریق سامانه ۴۰۳۰ مورد غربالگری کووید ۱۹ قرار گرفته اند

جلسه ستاد مقابله با شیوع بیماری کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی زابل مورخ ۹۹/۱/۳ در محل سالن اجتماعات ستاد مرکزی با حضور دکتر میرزایی رئیس دانشگاه و سایر اعضای ستاد برگزار شد .

ادامه مطلب