اخبار و رویدادها - آرشیو

برنامه زمانبندی تحویل مدارک آزمون استخدام پیمانی بهمن ۹۹

برنامه زمانبندی تحویل مدارک آزمون استخدام پیمانی بهمن ۹۹

(فرم تایید سوابق کرونا اضافه شد)پیرو اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش کشور ، ضروری است ذینفعان طبق جدول زمانبندی ذیل ، با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل واقع در خیایان شهید باقری میدان جهاد - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل- واحد کارگزینی (امور استخدام) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب