مطالب مرتبط با کلید واژه " دندانپزشکی "


خدمات دهی کلینیک ویژه دندانپزشکی زابل به صورت شبانه روزی است

خدمات دهی کلینیک ویژه دندانپزشکی زابل به صورت شبانه روزی است

خدمات دهی کلینیک ویژه دندانپزشکی زابل به صورت شبانه روزی است دکتر ابراهیم الهی نیا رئیس کلینیک ویژه دندانپزشکی بیمارستان امام خمینی(ره) زابل در خصوص این کلینیک گفت : فضای کلینیک ویژه دندانپزشکی در سال ۱۳۹۵ با زیر بنای ۵۰۶ متر مربع بازسازی، همچنین تجهیزات لازم مهیا شد و این کلینیک در تاریخ ۹۵/۹/۲۱ توسط وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید.

ادامه مطلب
آغاز خدمات رسانی رایگان کلینیک سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل

آغاز خدمات رسانی رایگان کلینیک سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل

آغاز خدمات رسانی رایگان کلینیک سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل مورخ ۹۶/۵/۲۵ با حضور مهندس پیری فرماندار شهرستان هیرمند و شورای اداری شهرستان مذکور همچنین دکتر مهران عبادتی مدیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان و مدیران دانشگاه ، خدمات رسانی کلینیک سیار دندانپزشکی از روستای برج میرگل هیرمندآغاز شد .

ادامه مطلب
خدمات کلینیک ویژه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل به بیش از پنج هزار نفر

خدمات کلینیک ویژه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل به بیش از پنج هزار نفر

خدمات کلینیک ویژه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل به بیش از پنج هزار نفر دکتر ابراهیم الهی نیا مدیر کلینیک ویژه دندانپزشکی زابل گفت: با پیگیری دکتر علی اکبر نصیری رییس دانشگاه علوم پزشکی زابل، کلینیک ویژه دندانپزشکی در آذرماه ۱۳۹۵ با حضور دکتر هاشمی وزیر بهداشت افتتاح شد . از آن زمان تاکنون تعداد پنج هزار و یکصد نفر از خدمات دندانپزشکی استفاده کرده اند .

ادامه مطلب