برگزاری جلسه ستاد طرح تحول سلامت دانشگاه

۰۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۳:۰۴ کد : ۱۲۷۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۷۰۱
برگزاری جلسه ستاد طرح تحول سلامت دانشگاه مورخ ۹/۵/۹۷ سومین جلسه ستاد طرح تحول دانشگاه با حضور اعضا در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد، ابتدای جلسه دکتر میرزایی به برگزاری جلسات کمیته های طرح تحول سلامت به صورت هفتگی در بیمارستانها طبق برنامه و نظارت بیشتر بر روند درمان در بیمارستانها پرداخت تا موجب کاهش مشکلات در این بخش شود .
برگزاری جلسه ستاد طرح تحول سلامت دانشگاه
برگزاری جلسه ستاد طرح تحول سلامت دانشگاه مورخ 9/5/97 سومین جلسه ستاد طرح تحول دانشگاه با حضور اعضا در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد، ابتدای جلسه دکتر میرزایی به برگزاری جلسات کمیته های طرح تحول سلامت به صورت هفتگی در بیمارستانها طبق برنامه و نظارت بیشتر بر روند درمان در بیمارستانها پرداخت تا موجب کاهش مشکلات در این بخش شود . رئیس دانشگاه تاکید نمود: برنامه های همه حوزه ها در طرح تحول سلامت مدون شود و بر اساس آن امور پیش برود، همه این اقدامات در همین ستاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه، مصوبات جلسه قبل در هر یک از بیمارستانها مورد بررسی قرار گرفت . طرح، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص پیشنهادات بخش پایانی جلسه بود .

( ۳ )

نظر شما :