اخبار و رویدادها

برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش همراه با قرائت زیارت عاشورا در دانشگاه علوم پزشکی زابل
برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع)

برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش همراه با قرائت زیارت عاشورا در دانشگاه علوم پزشکی زابل جدید

برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش همراه با قرائت زیارت عاشورا در دانشگاه علوم پزشکی زابل

ادامه مطلب