قوانین و مقررات اختصاصی

تعداد بازدید:۶۵۹
  1.  قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی
  2. قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت
  3.  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷
  4. قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها
آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳