قوانین و مقررات عمومی

تعداد بازدید:۵۹۷
  1. ضوابط استفاده از خانه های سازمانی و پانسیونهای دانشگاه
  2. قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران
  3. ضوابط و مقررات توقیف وبرداشت ازحساب کارکنان دولت
آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳