اخبار و رویدادها - آرشیو

اطلاعیه مصاحبه آزمون بهورزی مورخ  ۰۷/۱۱/۱۴۰۰

اطلاعیه مصاحبه آزمون بهورزی مورخ  ۰۷/۱۱/۱۴۰۰

داوطلبان مشروحه ذیل (آزمون بهورزی مورخ  ۰۷/۱۱/۱۴۰۰ ) جهت انجام مصاحبه در تاریخهای ذکر شده راس ساعت ۸ صبح به آدرس زابل خیابان امام خمینی ره شمالی (نبش امام خمینی ره ۶۸) مرکز آموزش بهورزی شهرستان زابل مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
استقرار تجهیزات روز جهان در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل/کودکان نارس و دارای بیماری با مجهزترین دستگاه های روز دنیا تحت درمان قرار خواهند گرفت
افتتاح بخش مجهز NICU بیمارستان امیرالمومنین حضرت علی (ع) زابل

استقرار تجهیزات روز جهان در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل/کودکان نارس و دارای بیماری با مجهزترین دستگاه های روز دنیا تحت درمان قرار خواهند گرفت

بخش NICU   بیمارستان امیرالمومنین (ع) با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید .

ادامه مطلب