اخبار و رویدادها - آرشیو

دور دوم برگزاری مسابقه کتابخوانی«سه دقیقه در قیامت» ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل

دور دوم برگزاری مسابقه کتابخوانی«سه دقیقه در قیامت» ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل

همکاران گرامی که در دور اول مسابقه نتوانستند که در مسابقه کتاب خوانی سه دقیقه در قیامت شرکت کنند میتوانند با شرکت در دور دوم این مسابقه در قرعه کشی این مسابقه حضور داشته باشند.

ادامه مطلب