اخبار و رویدادها - آرشیو

پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر با اجرای برنامه ملی NCD موثر است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل:

پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر با اجرای برنامه ملی NCD موثر است

دکتر جواد اکبری زاده گفت: اجرای برنامه ملی کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر( NCD) از جمله برنامه های موثر در پیشگیری و درمان بیماریهای غیر واگیر در حوزه بهداشت است.

ادامه مطلب