اخبار و رویدادها - آرشیو

خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی زابل فوت ناگهانی پدر دکتر میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل  را تسلیت گفتند

خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی زابل فوت ناگهانی پدر دکتر میرزایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل را تسلیت گفتند

در پی فوت ناگهانی پدر رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل، هیات رئیسه، دانشجویان ، اساتید ، کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل پیام تسلیت صادر کردند.

ادامه مطلب