رتبه برتر اورژانس کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی زابل

۰۶ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵ کد : ۱۲۹۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۶۰۸
براساس ارزیابی انجام شده توسط اداره امور دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور که مراکز اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی راه داندازی نموده اند دانشگاه علوم پزشکی زابل رتبه برتر را کسب نمود و آقای دکتر ابراهیم الهی نیا به عنوان کارشناس برتر انتخاب شد
رتبه برتر اورژانس کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی زابل

براساس ارزیابی انجام شده توسط اداره امور دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور که مراکز اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی راه داندازی نموده اند دانشگاه علوم پزشکی زابل رتبه برتر را کسب نمود و آقای دکتر ابراهیم الهی نیا به عنوان کارشناس برتر انتخاب شد
قابل ذکر است کلینیک ویژه دندانپزشکی زابل در تاریخ 21/9/95 با حضور دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد و به صورت شبانه روزی با ۵ نفر دندانپزشک به مردم خدمات ارائه می دهد، در این کلینیک همه خدمات سطح یک سطح دو و سطح سه مربوط به دندان ارائه می شود و  به جز مواردی همه خدمات با تعرفه دولتی می باشد.


۳ رای

نظر شما :